VEROVALI ILI NE!

Prvi Liturgijar na cincarskom jeziku štampan je 1731. godine - Lithurghierlu armânescu

Da je Moskopoljac Konstantin Ukuta 1797. u Beču štampao Naua pedaghoghie ica abetsedar, udžbenik na cincarskom jeziku.

Da je 1794 . u Veneciji štampan Lexicon tetraglosson - Dictsionar pi patru limbi - Četvorojezični rečnik: cincarsko - bugarsko - grčko - albanski.

Da postoji autohtona vrsta pasa poznata u kinologiji pod imenom Cincarski banzov.

Da je 1750.god. Teodor Anastas Kavalioti, profesor na Moskopoljskoj akademiji izdao Octoih. Danas se isti nalazi se u Episkopiji srpskoj u Sent Andreji, Madarska. On je izdao i udžbenik Protopiria - Prota nvitsaturâ - Prvo učenje.

Da je Mihail Boiadži 1813. izdao prvu modernu gramatiku jednog balkanskog naroda, cincarsku naravno, Gramathica Armânâ (godinu dana pre Vukove gramatike srpskog jezika).Od istog autora je izdat Evanghelju - Jevandelje 1860., zatim Svetačnik - Shcurta isturia di sâmti.

Da je prva žena koja je 1900. godine završila arhitekturu na Beogradskom univerzitetu bila Jelisaveta, kćerka imućnog trgovca Mihaila S. Načića, Armana (Cincarina) iz Makedonije. Danas jedna ulica u Beogradu nosi njeno ime.

Da je prvi univerzitet na Balkanskom poluostrvu, Nova akademija, osnovan sredinom XVIII veka u nekada veoma razvijenom trgovačkom mestu Moskopolju, u današnjoj Albaniji.

Da je Cincarka Draga Ljočić (1855 -1926), bila prva žena lekar i oficir na Balkanu. Učestvovala je u srpsko-turskom ratu, balkanskim ratovima i Prvom svetskom ratu.

Da je Cincarka Marija Prita (1866 - 1954), bila druga žena lekar u Srbiji. Danas jedna ulica u Pančevu nosi njeno ime.

Da je osnivač Novog groblja u Beogradu Vladan Ðordević (po majci iz poznate cincarske porodice Leko), deo svog imanja od 30 hektara poklonio je gradu da bi imao mesto za sahranjivanje koje dolikuje prestonici Srbije.

Krater Sina na Mesecu dobio je ime po Cincarinu baronu Georgu Sina, finansijeru čijim sredstvima je podignuta Naconalna Opservatorija u Atini.

Čuveni valcer "Na lepom plavom Dunavu", koji je komponovao Johan Štraus, napravljen je po narudžbini Cincarina Nikole Dumbe (industrijalca i politièara iz Beča).
Valcer je prvobitno bio horska kompozicija, naručena za potrebe Bečkog muškog horskog društva.

Da je najveći hrvatski pozorišni reditelj i teatrolog, Branko Gavela, bio Cincarin.

Malo ko u Hrvatskoj, da ne spominjem Srbiju, zna da najveće ime u kulturi Hrvata, Miroslav Krleža, nije hrvatskog vec cincarskog porekla.