ODAKLE CINCARI U SRBIJI?


Cincari (Armani) prisutni su na ovoj teritoriji od davnina, najčešće kao povremeni posetioci baveći se stočarstvom, trgovinom i zanatima. U manjim grupama počinju da se naseljavaju po našim gradovima popunjavajući deficitarna zanimanja kojima se Turci nisu bavili. To doseljavanje je naročito pojačano posle velike tragedije koja je zadesila njihov najveći grad Moskopolje (blizu Korče u današnjoj Albaniji).

U periodu od 1769 - 1788 godine, Moskopolje je tri puta razoreno i popaljeno od strane albanskog muslimana Ali Paše Janjinskog. Tada su se Cincari u velikom broju napustili tu oblaast i raselili se širom Balkana , a i dalje. Tada su zabeleženi i dolasci cincarskih stanovnika u gradove Srbije kojima su upravljali Turci (Beograd, Niš, Kragujevac, Smederevo, Šabac, Knjagevac itd.).

Naišavši na dobar prijem od strane većinskog stanovništva i lokalne vlasti, mnogi su se zadržali ovde i trajno vezali za ovu teritoriju. Jedan deo je prešao Savu i Dunav i naselili se u današnjoj Vojvodini (tada deo Austrougarske monarhije).Cincari kao pravoslavci, lako su Srbiju prihvatili kao svoju novu otadžbinu, i čak su mnogi od njih postali istaknuti borci za oslobođenje od Turaka i srpski nacionalisti. Tokom vremena Cincari su se postepeno asimilovali i izjednačili sa većinskim stanovništvom, tako da ih danas po popisu iz 2011.g. ima svega nekoliko stotina.

I ako Cincara ima vrlo malo (bar po popisu), uvereni smo da je njihov broj znatno veći. Mnoge srpske porodice bi se iznenadile kad bi ozbiljnije istražile poreklo svojih predaka.