Društvo Cincara Srbije - Naš cilj

naš cilj

Ciljevi rada Drušva Cincara Srbije mogu se definisati u dva pravca. Prvi je izučavanje i očuvanje od zaborava svih onih dobrih stvari kojima su pripadnici ovog naroda doprineli razvoju Srbije i stvaranju građanskog društva. U tom cilju Društvo će se posebno angažovati na informisanju i upoznavanju mladih generacija sa kulturnom, istorijskom i materijalnom baštinom pripadnika cincarskog naroda.

U periodu 2002 - 2014, u kome je država Srbija regulisala svoje odnose sa nacionalnim manjinama na svojoj teritoriji, pripadnici cincarskog naroda nisu uspeli da ostvare isti status kao ostale manjine. Nije im priznat status nacionalne manjine niti su dobili svoj Nacionalni savet. Društvo Cincara Srbije smatra da je time učinjena velika nepravda pripadnicima ovog naroda , koji je toliko toga pozitivnog dao Srbiji. Društvo je opredeljeno da se angažuje na prevazilaženju te istorijske nepravde i da Cincarima Srbije omogući isti položaj u društvu koji imaju i ostale manjinske zajednice.

U predhodnom periodu, tokom višegodišnje aktivnosti na afirmaciji cincarske zajednice, identifikovani su nedostaci koji su nas doveli do neadekvatnog položaja u društvu. U tom cilju želimo da stignemo do svih pripadnika cincarskog naroda, da im omogućimo brzo i korektno informisanje i da zajedničkim snagama popravimo položaj cincarske nacionalne manjine u Srbiji. Jednom rečju , Društvo Cincara Srbije radiće na okupljanju svih zainteresovanih za ovu problemaiku. Svako od vas ko podržava ove naše ciljeve, više je nego dobrodošao u naše Društvo!