Cincari Srbije već su u dva navrata (2012. i 2014. g.) pokušali da dobiju status nacionalne manjine. Oba puta njihov zahtev je odbijen od strane nadležnih državnih organa. Da bi shvatili o čemu se radi pogledajte ovaj kratki film pod imenom "God bless Serbia"