DOKUMENTA

Identifikaciona i ostala dokumenta od značaja za aktivnosti Društva Cincara Srbije.


1). Rešenje o registraciji........................................................................................................PDF

2). Statut Društva Cincara Srbije...........................................................................................PDF

3). Rezolucija Evropskog parlamenta o Cincarima................................................................PDF

4). Zahtev Ministarstvu iz 2012. godine..................................................................................PDF

5). Rešenje Ministarstva iz 2013. godine................................................................................PDF

6). Zahtev Ministarstvu iz 2014 godine...................................................................................PDF

7). Rešenje Ministarstva iz 2014. godine...............................................................................PDF

8). Tužba Upravnom sudu iz 2014. g.....................................................................................PDF

9). Presuda Upravnog suda po našoj tužbi iz 2014. g...........................................................PDF

10). Rešenje Ministarstva iz 2015. godine.............................................................................PDF

11). Tužba Upravnom sudu iz 2015. g...................................................................................PDF

12). Konačna Presuda Upravnog suda iz 2015. g.................................................................PDF

13). Žalba Vrhovnom Kasacionom sudu iz 2015. g. ..............................................................PDF

14). Konačna Presuda Vrhovnog Kasacionog suda iz 2015. g. .............................................PDF