Društvo Cincara Srbije
Img
Img

Društvo Cincara Srbije osnovano je 2014. godine kao odgovor na naraslu potrebu za proučavanjem i upoznavanjem šire javnosti sa istorijskom ulogom Cincara (Armana) na događanja u Srbiji, kao i sa očuvanjem kulturne i materijalne baštine ovog malog ali za našu sredinu značajnog naroda.

                                                                                                                                                                                                                          If you're having problems editing this website template, then don't hesitate to ask for help on the.